top of page
TA EL-SJEKKEN

La oss ta en EL-sjekk hos deg. Den avdekker svakheter ved ditt elektriske anlegg og forteller

deg hvordan du får lavere strømregning. 


    •    Gjennomføres av dyktige fagfolk

    •    Kartlegger hele ditt elektriske anlegg og du får tilstandsrapport

    •    Kommer med råd om hvordan du kan spare strøm uten å måtte fryse

En av de hyppigste årsakene til brann i Norge er dårlig vedlikehold av det elektriske anlegget. Selv små feil på el-anlegget kan bli kritisk! Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. I praksis betyr det at erstatningssummen etter en eventuell brann kan bli redusert, selv etter at du har flyttet fra boligen.


EL-sjekken er rimelig - ta kontakt for en fast pris.

bottom of page