Ståle er ikke helt i mål

DLKAEJDL lkdsjflakjdflsdjflksdjflksjdflksdjflksjdlf